Ronald's Column Maart 2003

Hot item de komende maand is de selectie voor het LOOT traject van de talentvolle kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Dertien meisjes en zeventien jongens komen landelijk in aanmerking om veel te gaan tennissen. Het streven is om ongeveer 20 uur per week te gaan trainen. Dit kan alleen in samenwerking met een LOOT-school. De KNLTB gaat nu clusters maken van de spelers en laat ze trainen in het midden van de regio. Om dit organisatorisch haalbaar te maken worden er busjes ingezet, net zoals bij de betaalde voetbalorganisaties.

Dus het tennis bij de KNLTB wordt vooropgezet en de rest wordt aangepast om dit mogelijk te maken.
Ik denk dat er anders geredeneerd moet worden. Het volgende uitgangspunt staat voorop:
Een kind moet zich gelukkig voelen
Hiermee bedoel ik in zijn totaal. Dus thuis, op school, met vrienden en bij het tennis. Hij/zij moet plezier hebben in het tennissen. Zowel in de training als bij de wedstrijden.
Hoe het kind is, is ter beoordeling van de ouders. Zij zien hoe het kind terugkomt van tennis en van school. Er moet dan ook een vaste overleg situatie zijn van de trainer met de ouders.
Bovenstaand uitgangspunt houdt dus in dat er een programma per leerling moet komen. Het ene kind vindt de LOOT school machtig en langdurig reizen naar die school geen enkel punt. Een ander kind functioneert het beste op een school dicht bij huis met eigen vrienden.
Het ene kind kan wel 20 uur belast worden en de ander maar 7 uur.
Niet elke talentvolle tennisser zal de top halen. Een goede schoolopleiding is dan ook van groot belang. Bij kinderen met veel leerproblemen is een juiste keuze van de school heel belangrijk. Een indicatie kan je een beetje halen van www.kwaliteitskaart.nl

Het gaat niet om de kwantiteit van de uren, maar om de kwaliteit. Een uur individuele training kan meestal meer opleveren dan 6 uur groepstraining. Bij voetbal moet je de spelers wel bij elkaar brengen omdat het een groepsgebeuren is. Bij tennis gaat het toch om de individuele ontwikkeling en hoef je niet perse de spelers ver weg bij elkaar te brengen. Dichter bij huis trainen geeft een besparing van reistijd en geeft de mogelijkheid om weer wat meer te trainen
Maatwerk en overleg tussen KNLTB, trainers en ouders is gewenst!