Nieuws

Column juni Gecertificeerde tennisscholen

Met eerst het veranderen van districtstrainingen naar de regiotrainingen en het in 2015  afschaffen van de regio trainingen, heeft de KNLTB eigenlijk een doodvonnis over zichzelf uitgesproken. In de tijd van de districtstrainingen werden de betere kinderen uit een kring bij elkaar gezet voor de kringtraining. Later werd dit de instroom training. Lekker in de buurt een extra training naast de clubtraining. De betere kinderen werden dan geselecteerd voor de districtstraining. Zo konden kinderen stappen maken en waardering krijgen. Met hun speciale KNLTB pakken waren ze ook herkenbaar. Mocht je niet gekozen worden dan ging je naar een tennisschool om extra te trainen. Je wilde van kinderen in de districtstraining winnen. Zo ontstond er een stimulerende trainingscultuur om elkaar beter te maken.

Maar met het ontslag van alle regiotrainers en -coaches is deze stimulerende cultuur volledig verdwenen.  Waar andere bonden juist vele stimulerende stappen hebben is er bij tennis niets. Bij voetbal kan je geselecteerd worden binnen een vereniging,  daarna voor districtselftallen of zelfs voor een professionele organisatie zoals bij bijvoorbeeld AZ.

Misschien heeft het met noodzakelijke bezuinigingsronden te maken om iedereen te ontslaan, maar tennis zet zich als B sport weg. Want bij andere sporten krijgt een kind wel waardering dat het beter is dan een ander. Of wil daar ook graag bij horen. Vooral het geld weghalen bij de jongste jeugd is een enorme fout geweest. Het grootste probleem is namelijk dat er te weinig vissen in de vijver zitten.

De KNLTB heeft nu gekozen voor gecertificeerde tennisscholen. Misschien heeft dat te maken met het ontvangen van subsidie van de NOC*NSF, die eisen stelt aan een bond voor bondscentra gestuurde opleidingen. Vergelijkbaar bij het zwemmen waar de bond in Amsterdam en Eindhoven de toppers bij elkaar brengt in een Nationaal Zweminstituut en nog een paar regionale opleidingscentra heeft.

In plaats van respect te hebben voor alle trainers die goed werk leveren en dat ook bewezen hebben in het verleden, gaat de KNLTB zich bemoeien met de trainersmarkt. Zij gaan aan de tennissers zeggen, in alle publicaties en communicatiemiddelen, dat je als je gebruik wilt maken van de KNLTB subsidie voor je tennisontwikkeling, je alleen mag gaan trainen bij gecertificeerde tennisscholen. De KNLTB beweert zelfs dat alleen hier de trainerskwaliteit zit.

Dat komt ongeveer overeen dat de regering in de staatcourant kenbaar maakt dat je boodschappen moet doen bij de Ekoplaza omdat die volledig voldoen aan de biologisch en ecologische eisen van de regering. Zij krijgen daarvoor ook extra geld om de boodschappen minder te laten kosten dan bij de AH, Deen, Jumbo, Vomar, etc. Als dat zou gebeuren dan zou er een maatschappelijke storm van protest komen. Er zouden kamervragen gesteld worden. Maar in de tennismaatschappij wordt dat blijkbaar gewoon geaccepteerd. Kinderen met een beetje tennis hoop en een dikke portemonnee melden zich aan bij de gecertificeerde tennisscholen. Het gaat niet meer om het talent, maar om het geld wat de ouders er in willen steken en de tijd die het kost. Waren de districtstrainingen vroeger over het hele land verdeeld, nu is er een concentratie in de Randstad. Hoezo zijn er geen tennistalenten in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel?

Beter lijkt het mij om de begeleiders van talenten te ondersteunen om meer kennis te krijgen of beter te trainen. Zo heeft Martin van Bruggen Kiki Bertens opgeleid. Zou hij nu niet meer geschikt zijn om spelers op te leiden? Schaf de gecertificeerde tennisscholen af. Zorg voor goede trainingen aan de basis bij alle verenigingen. En ondersteun de vereniging of trainer die een speler opleidt naar internationaal niveau. Nu worden succesvolle trainer en speler verhoudingen uit elkaar getrokken omdat een speler bij de KNLTB moet gaan trainen. Het is maar de vraag of daar ook een goede klik is tussen de speler en één van de Bondscoaches. De Bond moet ook vertrouwen hebben en waardering geven aan de trainers die spelers naar de Future brengen. Als ik dat vergelijk met het kindvriendelijk systeem van Tennis Vlaanderen, waarbij de verenigingen en trainers subsidie krijgen aan de hand van het behalen van meerdere criteria, dan steekt het systeem van de KNLTB schril af.

Daar komt nog bij dat de huidige certificatie voor maar 1 jaar is. Mocht dat na een jaar niet meer het geval zijn, dan moeten ouders voor een andere tennisschool kiezen???? Zo was de DTA in Alphen aan de Rijn een bovenbouw gecertificeerde opleiding. Daar veranderd het een en ander in de technische staf en het jaar daarop is er geen certificatie meer. Zal je net als ouder de keus hebben gemaakt om je kind naar een Loot school in Alphen aan de Rijn te laten gaan. Moet je het jaar daarop weer een andere keuze maken! Hoe zo sollen met een talent.

Ik hoop dat het systeem van de gecertificeerde tennisscholen op de helling gaat. En dat de bond weer een eigen opleidingssysteem gaat ontwikkelen over heel Nederland. In 1984 had de KNLTB een vergelijkbaar aantal leden (570.000) als nu. Toen waren er ook in elk district meerdere kringtrainers en een district tennis leraar (DTL) in dienst. Dus het zou ook nu financieel haalbaar moeten zijn. Er was toen ook een soort hiërarchie van de trainers en trainingen. Je was er als clubtrainer en als vereniging trots op dat je een spelertje had opgeleid tot de districtstraining. Dat zou mooi zijn als dat weer terug zou komen. Want nu vindt niemand het leuk als zijn speler weg gaat naar een andere commerciële tennisschool.

Wil reageren, doe dat op Tennis Passie Facebook. Daar zijn ook veel lezenwaardige, postieve, bijdragen van anderen! Dank hiervoor.

« Terug

» Nieuws archief