Nieuws

Reactie KNLTB

De KNLTB heeft gisteren uiteindelijk de brief naar de Ledenraadsleden gestuurd en niet naar ook de gevraagde Districtsraden. De motie wordt vergezeld door het advies van de KNLTB met daar in de dreiging dat het hele proces vertraging gaat oplopen. Het pas na 2 weken versturen, 4 dagen voor de daadwerkelijke vergadering, neemt elke discussie weg tussen de districten en hun vertegenwoordigende Ledenraadsleden. Daarnaast dient de KNLTB formeel ook alle verenigingen en persoonlijke leden op de hoogte te brengen van het feit dat er een stuk is toegevoegd aan de vergadering. In plaats van dit transparant te communiceren doet de KNLTB het allemaal heel sneakie. In de uitnodigingsmail voor de ledenvergadering, verstuurd op 4 mei, is nu plotseling onder agendapunt 3 een extra link opgenomen. Hoe kan je zonder mensen daarop te attenderen verwachten dat zij in een mailtje van 6 weken terug gaan kijken of er misschien iets verandert is?

Dit is weer een schoolvoorbeeld hoe de KNLTB omgaat met de belangen van haar leden cq de verenigingen. Aan de Ledenraadsleden wordt gevraagd in te stemmen met veranderingen die nog lang niet volledig zijn uitgewerkt. De Ledenraadsleden en ook de verenigingen, die veelal nog van niets weten, moeten het bestuur maar geloven dat het wel goed komt. Als de Ledenraadsleden dat ook in het verleden hadden gedaan, dan was het Nationaal Tennis Centrum naar Buren gegaan, in the middle of nowhere, en niet naar Amstelveen zoals nu. Juist een krachtig orgaan kan voor een gezonde oppositie zorgen. Het afschaffen van stemrecht van de verenigingen gaat er voor zorgen dat een bestuur aan de KNLTB allerlei beslissingen kan nemen, die misschien minder doordacht blijken te zijn. Als de verenigingen geen recht meer hebben, zijn er dan nog wel plichten. Steeds meer verenigingen overwegen dan ook alleen leden op te geven die competitie en toernooien spelen? Hoe gaat het met de handhaving van de trainers zonder licentie? Dat zijn zo maar een paar vragen die naar boven komen als je de KNLTB als vereniging omzet naar een bedrijfsvorm. Met geen Ledenraad maar een adviesorgaan.

Wat de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden dat de KNLTB geen tegenspraak duld. Denk dan ook even aan het doordrukken van het afschaffen van de derde set in de dubbels in de competitie en te vervangen door een supertiebreak, die terwijl meer dan 80 % van alle competitie spelende leden in een enquete had aangegeven niet verkoirt te willen spelen. Een duidelijke top-down organisatie. Ver weg van de verenigingen en de spelers. Is die bond er niet juist voor en door de spelers en verenigingen?

Als tegenwerping zal nu gezegd worden dat er weer kringen komen. Maar deze plannen zijn zo vaag dat er niet een gestructureerd geheel zal komen zoals het vroeger was. Toen werden de goed werkende kringen allemaal opgeheven door de KNLTB, omdat alles gecentraliseerd moest worden. Nu moeten we datzelfde weer in de komende jaren gaan opbouwen. Dan zal over 10 jaar er ook wel weer gewerkt worden aan het opbouwen van districten. Want de KNLTB is goed geworden in eerst kennis weg gooien om het daarna weer hetzelfde op te bouwen. Daarom is er nu nog  de kans om dit proces een halt toe te roepen en de moie te steunen om alles uit te stellen totdat er een gedegen plan ter tafel ligt.

« Terug

» Nieuws archief